Przejdź do strony: Prowadzenie
inwestycji
Przejdź do strony: Wybrane realizacje

Referencje

„Prace budowlane przebiegły zgodnie z zaplanowanym harmonogramem czasowymi określonym wcześniej budżetem. Architekci spra­wowali nadzór autorskii inwestorski podczas całego procesu budowlanego.

Odpowiedzialna i terminowa realizacja powierzonych zadań spowodowała, że biuro architektoniczne Tekktura jest dla mnie wiarygodnym i kompetentnym partnerem biznesowym.”

 

Daniel Szczubliński
prezes zarządu IBF Graphica S.A.