Projektowanie
architektoniczne

Projektujemy budynki biurowe, mieszkalne, edukacyjne, przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, a także przebudowy i rozbudowy budynków znajdujących się pod ochroną konserwatorską.

Opracowujemy analizy przedprojektowe oraz studia wykonalności z oceną dostępności komunikacyjnej i infrastruktury, projekty koncepcyjne, projekty zagospodarowania terenu, pełnobranżowe dokumentacje budowlane i wykonawcze. Oferujemy pomoc podczas postępowania administracyjnego, pełnienie nadzoru autorskiego w formie regularnych pobytów na budowie.

Stosownie do potrzeb przygotowujemy również opinie i ekspertyzy techniczne, doradztwo energetyczne, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

Współpracujemy ze specjalistami przygotowującymi badania geotechniczne podłoża gruntowego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i inne niezbędne decyzje administracyjne.

Przy tworzeniu projektów współpracujemy z uprawnionymi i doświadczonymi projektantami w dziedzinach: ekologii, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, autorytetami z zakresu konserwacji zabytków, geologii, geotechniki, projektantami dróg i mostów.

Pracujemy w technologii BIM, na najnowszych licencjonowanych programach. Nasze projekty przedstawiamy graficznie w formie wizualizacji oraz modeli 3D. W zależności od potrzeb inwestora możemy przygotować dodatkowe materiały graficzne jak wirtualny spacer, animacje, materiały marketingowe, sprzedażowe oraz makiety obiektów.

Przejdź do strony: Wybrane realizacje
Przejdź do strony: Referencje