Prowadzenie
inwestycji

Portfolio pracowni Tekktura Invest obejmuje budynki biurowe i przemysłowe wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Opracowujemy kosztorysy inwestorskie, wzory kosztorysów ofertowych, harmonogramy prac budowlanych, specyfikacje techniczne istotnych elementów zamówienia.

Oferujemy pomoc przy przeprowadzeniu procedury przetargowej (przy wyborze Generalnego Wykonawcy a także w formie pojedynczych pakietów), weryfikację ofert,  pomoc przy wyborze wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, przygotowanie umów wraz z wszystkimi dokumentami kontraktowymi na prace budowlane. Oferujemy nadzory inwestorskie na budowie, monitoring przebiegu robót, obsługę geodezyjną, zarządzanie budżetem inwestycji, kontrolę kosztów, przygotowanie comiesięcznych raportów dla Zamawiającego, przygotowanie końcowego raportu finansowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, uczestnictwo w odbiorach technicznych i końcowych.

Pracujemy w technologii BIM, na najnowszych licencjonowanych programach. Przy realizacji inwestycji współpracujemy z uprawnionymi i doświadczonymi inżynierami, rzeczoznawcami, geodetami, kierownikami i inspektorami budowlanymi.

Przejdź do strony: Wybrane realizacje
Przejdź do strony: Referencje